Den 27 januari uppmärksammar Unesco Förintelsens minnesdag genom en rad evenemang som anordnas vid Unescos högkvarter. Detta för att hedra minnet av Förintelsens miljontals offer och reflektera över det gemensamma arvet från detta folkmord genom musik, konst och vittnesmål från överlevande.

Unescos arbete mot antisemitism
Ökande antisemitism runt om i världen hotar säkerheten för judiska folk och samhällen och är drivkraften för många extremistiska ideologier. Liksom alla former av intolerans och diskriminering påverkar antisemitism samhället negativt och undergräver fred och mänskliga rättigheter. Unesco arbetar därför med olika utbildningsprojekt för att öka förståelsen för det judiska folkets utsatthet. Läs mer här: Bekämpa antisemitism genom utbildning | UNESCO

Detta gör Unesco för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag
Den 25 januari hölls ett evenemang med musik, samtidskonst och vittnesmål från överlevande till minne av förintelsens offer vid Unesco:s högkvarter. Läs mer här: Internationella minnesdagen för Förintelsens offer | UNESCO

Den 25 januari anordnades även en undertecknandeceremoni där Unesco:s generaldirektör Audrey Azoulay närvarade. Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Slovenien åtar sig nu att gemensamt renovera en utställningslokal i det före detta koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau och installera en ny permanent utställning om Förintelsen i forna Jugoslavien. Lär mer här: Undertecknande av ett historiskt avtal om block 17 vid minnesmärket och museet Auschwitz-Birkenau | UNESCO

Mellan den 23 januari och 9 februari kommer den belgiske konstnären Anton Kuster presentera sin utställning ”Blue Skies” som reflekterar över minnet av kollektiva trauman i 1078 bilder av tomma himlar ovanför platser där judar har utsatts för förföljelse. Här finner du information om utställningen: Utställningen ”Blue skies”: reflektion över kollektivt trauma och hågkomst i 1078 bilder | UNESCO

Mer information
Undervisning om Förintelsen och folkmord | UNESCO
Internationellt program om utbildning om Förintelsen och folkmord | UNESCO
Om Förintelsen (aboutholocaust.org)
27 januari – Internationella minnesdagen för Förintelsens offer (unesco.org)

#Holocaustmemorialday #ProtectTheFacts

Foto: @UNESCO.

Bilden föreställer två personer som tittar på en minnesvägg. Minnesväggen pryds av fotografier på offer av Förintelsen.