Museu do amanha i Brasilien
© Museu do amanha / Unesco

Den 18 maj infaller Internationella museidagen. Unesco uppmärksammar museers betydelse för demokratiska och öppna samhällen.

Ända sedan Unescos grundande har samarbete med museer varit en central del i arbetet för fred. Museer spelar en viktig roll i att demokratisera tillgången till kultur, att levandegöra kulturarv och erbjuda en plattform för dialog och mångfald. På senare år har flera museer utsatts för förstörelse och plundring i syfte att försvaga de värderingar som museer upprätthåller.

Läs mer om Unescos uppmärksammande av Internationella museidagen

Mer från Svenska Unescorådet om museer:


”Ökad medvetenhet stoppar illegal handel med kulturföremål”:

Markus Hilgert om museers roll i kampen mot illegal handel med kulturföremål

”Museer är vårt gemensamma minne”:

Katty Hauptman om museers roll i demokratiska och öppna samhällen

Unescos rekommendation om skydd för och främjande av museer och samlingar:

Ladda ner