7069

– Kosovo rekommenderas för medlemskap i Unesco
– Unesco viktig plattform för Sveriges säkerhetsrådskandidatur
– Stor massmedial uppmärksamhet kring beslut om skydd av kulturarv i konflikt
– Bred uppslutning kring USA:s förslag om utbildning som verktyg för att bekämpa våldsam extremism
– Stort intresse för Unescos framtida roll och funktion i implementeringen av Agenda 2030
– EU-enighet kring behovet av uppföljning av situationen på Krim
– Upptrappning av motsättningarna kring kulturarv i Israel och Palestina

Detta är några utav de punkter som diskuterades flitigt under Unescos styrelsemöte som pågick mellan 12-22 oktober 2015. Är du nyfiken på vad någon av punkterna egentligen innebär? Ladda ner: Rapport – Unescos 197e styrelsemöte 2015!