Foto: Maria Arnholm, Sveriges jämställdhets- och biträdande utbildningsminister.
Foto: Maria Arnholm, Sveriges jämställdhets- och biträdande utbildningsminister.

Den 5-20 november hålls Unescos 37 generalkonferens. Ett av inledningstalen hölls av jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm. Hon lyfte bland annat fram betydelsen av flickors och kvinnors utbildning för utveckling, fred och tillväxt. Vikten av yttrande- och pressfrihet lyftes också fram, Maria Arnholm uppmanade till frisläppandet av den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isak, som varit fängslad utan rättegång sedan september 2001.

Diskussionerna på generalkonferensen är uppdelade i olika kommissioner: utbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap, kultur, kommunikation och den administrativa kommissionen. En stor del av diskussionerna handlar om den kommande budgeten och strategin for Unesco. Unesco står inför stora ekonomiska utmaningar i och med att USA inte längre betalar medlemsavgiften till Unesco. I fredags beslutades också att USA inte kommer att ha rösträtt på grund av att man inte betalar medlemsavgiften.

Vid denna generalkonferens kommer även att beslutas om Sverige får en plats i Unescos styrelse och om Sverige får en plats i Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere.

Läs Maria Arnholms tal

Mer om generalkonferensen 

Generaldirektör Irina Bokovas uttalande med anledning av att USA inte får rösträtt