I november 1945, bara några månader efter andravärldskrigets slut, skapades Unesco med syfte att skapa en global fredskultur baserat på samarbete och tolerans. Som en del av detta uppdrag arbetar Unesco med att öka respekten för mänskliga rättigheter och medvetenheten om förintelsen.

För Unesco är tillgång till god utbildning en grundläggande rättighet för att bygga starkare och inkluderande samhällen och som är motståndskraftiga mot våld och hat. Som ett led i detta arbete startade Unesco 2011 ett program för utbildning om förintelsens historia. Genom forskning, rådgivning och kapacitetsbyggande utbildning för aktörer från olika områden, främjar Unesco kunskap om förintelsen. Unesco har tagit fram riktlinjer för utbildning om förintelsen, som du kan ladda ner här.

Sedan 1979 finns koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau med på Unescos världsarvslista. Auschwitz-Birkenau var Nazitysklands största förintelseläger och är bevis på ett av de största brotten som någonsin har begåtts mot mänskligheten. Unesco stöttar arbetet med att bevara detta historiskt viktiga arv. Läs mer om världsarvet Auschwitz-Birkenau här.

Ett annat sätt att vårda minnet av förintelsen är arbetet med att lyfta fram dokument som har koppling till förintelsen. Anne Franks dagböcker, Pages of Testimony Collection och Ringelblum-arkivet är alla med på Unescos lista över världsminnen, som handlar om att tillgängliggöra och sprida kunskap om dokument och arkiv med betydelse för mänsklig utveckling. Mer information om detta finns här.

Den 27 januari på Förintelsens minnesdag uppmärksammar Unesco varje år folkmordet på judar och andra folkgrupper av nazismens brott. Runt om i världen arrangeras evenemang i samband med denna dag, som är årsdagen för befrielsen av de människor som hålls fångna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Mer information om Förintelsens minnesdag kan du läsa här.

Unesco har också publicerat en handbok om hur anti-semitism kan bemötas av utbildningssystemet. Den kan du ladda ned här.

Förintelsens minnesdag
Design: Alissa de Aquino Carlsson