Unescos institut för livslångt lärande (UIL) firar 60 år. UIL skapades av Unesco 1952, under namnet ”Institute for Education”, och döptes om 2006 för att spegla arbetet med vuxnas lärande.

Som namnet antyder är livslångt lärande grunden för UIL:s arbete. Institutet arbetar för att främja livslångt lärande i världens utbildningssystem och särskilt med alternativa möjligheter till lärande för marginaliserade och missgynnade grupper. UIL:s uppdrag är att se till att alla former av utbildning och lärande, formella och icke formella, erkänns, värderas och tillgängliggörs för att möta kraven från individer och samhällen över hela världen.

60 års jubiléet firas i Hamburg, 24 – 25 maj. Den 24 maj hålls en öppen föreläsning med temat ”Responding to Global Challenges through Lifelong Learning” och den 25 maj hålls ett internationellt expertseminarium: “The Role of Universities in Promoting Lifelong Learning”.

»Läs mer om UIL här.