Världsarvet Nalanda Mahavihara Foto: © Rajneesh Raj
Världsarvet Nalanda Mahavihara Foto: © Rajneesh Raj

21 nya världsarv har tagits upp på Unescos världsarvslista. Det beslutades under Unescos världsarvskommittémöte i Istanbul den 10-20 juli. Tolv av dessa definieras som naturarv, sex som kulturarv och tre som blandade objekt med både enastående natur- och kulturvärden.

Världsarven är spridda över fem kontinenter och är tillsammans ett talande exempel på den rika kulturella och biologiska mångfald världen består av. Bland de nya världsarven kan nämnas ögruppen Revillagigedo (Mexico), Lutöknen (Iran), grottmålningarna i Zuojiang Huashan (Kina), natur- och kulturlandskapet Ennedimassivet (Tchad), Nalanda Mahaivaras arkeologiska område (Indien), Östra Mikronesiens ceremoniella center Nan Madol (Mikronesien), Anis arkeologiska område (Turkiet) och Le Corbusiers arkitektoniska verk (Argentina, Belgien, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan och Schweiz).

De objekt som tas upp på världsarvslistan måste vara av enastående universellt värde och uppfylla minst ett av de kriterier världsarvskommittén beslutat om. Att ett objekt är av enastående universellt värde innebär att det har kulturell eller naturmässig betydelse som sträcker sig utanför nationella gränser och är viktigt att bevara för nuvarande och kommande generationer av mänskligheten. (The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)

Information om samtliga nya världsarv kan du hitta på Unescos hemsida.