Årets mottagare av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset är forskarna Aishe A. Sarshad, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, och Eleni Stavrinidou, Linköpings universitet. Priset delas ut av L’Oréal Sverige, Sveriges unga akademi och Svenska Unescorådet för att uppmärksamma kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik. Priset syftar till att stödja ”morgondagens forskare” genom att stötta dem i ett viktigt skede i deras karriär och uppmuntra fler kvinnor att satsa på en karriär inom forskning.

Priset överlämnas av Matilda Ernkrans, ny minister för högre utbildning och forskning.

Ny ledtråd i kampen mot cancer

Aishe A. Sarshad får priset för att ha identifierat en ny mekanism för reglering av genuttryck i stamceller. Hennes banbrytande forskning har visat på en ny roll för icke-kodade RNA i cellkärnan. Det kan i framtiden bidra till nya behandlingsmetoder vid cancer och andra sjukdomar. Aishe Sarshad, som är den första i sin familj med en doktorsexamen, kommenterar priset:

Jag har följt priset länge, i USA där jag arbetat är det jättestort! Att bli forskare har varit min dröm sedan min barndom och därför är det en stor ära att jag nu får erkännande för min forskning.

Cyberväxter en grön idé

Eleni Stavrinidou får priset för sin nydanande tekniska grundforskning där hon utvecklar metoder för integration av elektronik i levande växter. I sin forskning avser Stavrinidou utveckla tillverkningsmetoder där växterna själva integrerar elektroniken, med sikte på tillämpningar som utvinning och lagring av energi. Hon säger:

Min forskning inspireras av naturen som optimerat processer genom evolutionen under miljontals år, säger Eleni Stavrinidou. Under början av min forskarkarriär märkte jag att det fanns en del sexism. Fler kvinnliga förebilder är viktigt för både kvinnor och män. Jag älskar mitt arbete och är glad att kunna bidra till att föra mitt fält framåt.

Jämställdhet inom forskning i siffror

2017 var ca 60 procent av studenterna vid svenska lärosätena kvinnor. Men endast 19 respektive 16 procent av professorerna inom natur- och teknikvetenskaperna var kvinnor (källa: UKÄ, sid. 127). Andelen kvinnor med professorstitel sett till samtliga ämnesområden är 28 procent (källa: UKÄ, sid. 14). Av 607 Nobelpristagare i medicin, fysik och kemi, har 20 (drygt 3 procent) varit kvinnor: tolv inom medicin, tre inom fysik och fem inom kemi (källa: nobelprize.org). Två av dessa har först fått det internationella L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset.

Om priset

Pristagarna utses genom en gedigen granskningsprocess av en jury med ledamöter i Sveriges unga akademi, samt Scientific & Regulatory Affairs Manager L’Oréal Sverige, ledd av samma ordförande som Nobelkommittén för kemipriset, Claes Gustafsson.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi belönar två kvinnor i början av sin forskarkarriär. Prissumman är 150 000 kr vardera. Pristagarna får också ett ettårigt mentorprogram i Sveriges unga akademis regi.

Om pristagarna

Aishe A. Sarshad, född 17 juli 1981 (37 år) i Iran, svensk medborgare. Forskare i biomedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Fil. dr i medicin 2014 vid Karolinska Institutet.

Eleni Stavrinidou, född 18 december 1986 (32 år) på Cypern, cypriotisk medborgare. Biträdande universitetslektor i organisk elektronik och ledare för forskargruppen för elektroniska växter vid Linköpings universitet. Fil. dr i bioelektronik 2014 vid École Nationale Supérieure des Mines de St. Étienne, Frankrike.

Aishe A. Sarshad, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, och Eleni Stavrinidou, Linköpings universitet.

Mer information

Läs mer om priset här.

Här kan du hitta information om tidigare pristagare.