I mars 2014 undertecknade den svenska regeringen tillsammans med Unesco och SIWI (Stockholm International Water Institute) ett avtal som lägger grunden till Unescos första forskningscenter i Sverige med fokus på gränsöverskridande och konfliktlösande vattensamarbete. Inom ramen för en forskarskola kopplad till centret, erbjuder nu Uppsala universitet tre doktorandplatser i freds- och konfliktforskning med inriktning internationellt vattensamarbete.

Centret, International Centre for Water Cooperation, är ett Unesco kategori II-center som kommer att drivas av SIWI i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Det blir, med sitt fokus på samarbete kring gränsöverskridande vatten, unikt i världen.

Det övergripande syftet med forskarskolan är att utveckla kunskapen om vattensamarbete i en bred mening med huvudsakligt fokus på vatten för fred och utveckling. Forskarskolan har som mål att kritiskt analysera kopplingarna mellan vattenbrist, utveckling, internationell konflikt och samarbete, och därmed bidra till kunskapen om mekanismerna för fred som uppkommer genom resurshantering och samarbete kring vatten.

Doktorandplatsen är placerad vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Ansök senast 3 november. Mer information om doktorandplatserna finns på Uppsala universitets hemsida.

Mer information om International Centre for Water Cooperation >.