Sverige stödjer – via Sida – Unescos insatser för att stärka yttrande- och pressfriheten i Nordafrika, bland annat genom kapacitetsbyggande insatser inom media och kommunikation. Det treåriga projektet riktar sig till en bred målgrupp; journalister, mediearbetare, intresseorganisationer, beslutsfattare och den breda allmänheten, framförallt kvinnor och ungdomar. I ett delprojekt utbildas unga radiojournalister vid nyetablerade lokalradiostationer i Tunisien.