Foto: UNESCO/Daniel Riffet

Unesco stödjer ett utbildningsprogram för medborgarjournalistik i Kambodja. Programmet syftar till att utbilda medborgare i journalistik och ge dem möjlighet att väcka medvetenhet kring brott mot de mänskliga rättigheterna. Utbildningen har redan resulterat i att 22 nyhetsrapporter har sänts via lokala radiostationer.

Det stärkta bandet mellan medborgare och media ökar möjligheterna för människor i marginaliserade samhället att ta del av nyhetsrapporteringar och delta i samhällsutvecklingen. Medborgarjournalisterna Morm Kanha och Rath Rachana menar att förändringarna redan syns ”Genom att följa de etiska journalistiska normerna, har vi mer makt när vi kräver information från våra lokala myndigheter.”

Programmet stöds av Unescos internationella program för utveckling av kommunikation (IPDC) och syftar till att stärka marginaliserade grupper i samhället genom att utveckla färdigheter och medvetenhet kring yttrandefrihet. En äldre kvinna menade att medvetenheten kring yttrandefrihet och andra rättigheter har gjort att de nu vågar uttrycka sin åsikt.

Läs mer här » www.unesco.org