Två barn som läser.
Foto: @UNESCO T Habjouqa

Under de senaste decennierna har antalet barn som går i skolan ökat kraftigt. 67% av alla barn gick i förskola 2018 och andelen fortsätter att stiga. Allt fler barn i låginkomstländer avslutar idag en grundskoleutbildning. I dag går 85 procent av världens barn i skolan. Antalet barn som inte går i skolan har minskat från 376 miljoner (2000) till 258 miljoner (2018). Antalet flickor i grundskolan har ökat med 180 miljoner sedan 1995, och globalt går det lika många flickor som pojkar i skolan. Denna siffra döljer dock stora skillnader på regional nivå.

Samtidigt återstår stora utmaningar: nästan 260 miljoner barn – var sjätte barn globalt – gick inte i skolan 2018. Hälften av dem finns i konfliktzoner och i Afrika söder om Sahara. I många skolor är utbildningskvaliteten fortsatt låg. Skolstängningarna 2020 till följd av coronapandemin har också inneburit ett massivt avbrott i utbildningen vilket påverkat 1.6 miljarder barn och unga i 190 länder. Unesco har uppskattat att 24 miljoner barn och unga som påbörjat sin skolgång aldrig kommer att återvända till skolan.

Av de 770 miljoner vuxna som inte är läs- och skrivkunniga är två tredjedelar kvinnor. Av de barn som sannolikt aldrig kommer att sätta sin fot i ett klassrum är två tredjedelar flickor.

Svenska Unescorådet publicerade 2017 rapporten Utbildning i utvecklingssamarbetet – En kartläggning och sammanställning av biståndet till utbildning i ett svenskt och internationellt perspektiv. Läs rapporten här.

Global Education Monitoring Report

Sedan 2002 publicerar Unesco årligen en rapport om utbildningen i världen. I varje års rapport behandlas olika teman. Rapporterna baseras på data som huvudsakligen är framtagen av Unesco Institute for Statistics (UIS).

Samtliga rapporter finns tillgängliga på Unescos hemsida.


Senast uppdaterad 19 juli 2021