Två barn som läser.
Foto: @UNESCO T Habjouqa

Under de senaste decennierna har antalet barn som går i skolan ökat kraftigt. I dag går 90 procent av världens barn i skolan. Största ökningen har skett i Afrika söder om Sahara där andelen barn som börjar skolan har ökat från 58 till 76 procent under de senaste tio åren. Framsteg har även skett gällande flickors skolgång, för varje 100-tal pojkar som börjar skolan börjar nu 97 flickor.

Men trots framstegen står fortfarande drygt 60 miljoner barn utan grundläggande skolgång. Nästan 140 miljoner barn går inte i motsvarande gymnasiet. Konflikter har en stor skuld i många barns avsaknad av skolgång. 30 miljoner barn i konfliktsituationer har inte tillgång till skola.

På global nivå har läs- och skrivkunnigheten för ungdomar mellan 15 och 24 år ökat från 83 till 89 procent mellan 1990 och 2009. Men fortfarande kan 127 miljoner unga varken läsa eller skriva, nära 90 procent av dessa bor i södra Asien och Afrika söder om Sahara.

Utbildningsbistånd

Under flera år sjönk världens bistånd som var riktat till utbildning. Mellan 2010-2015 sjönk det globala utbildningsbiståndet från 10 procent till 6,9 procent. Sverige lägger runt 5 procent på utbildningsbistånd.

För att fortsätta göra framsteg och förbättra utbildningsmöjligheterna för barn och unga i världen är det nödvändigt att givarländerna lever upp till sina åtaganden och försäkrar att biståndet fördelas efter mottagarländernas faktiska behov.

Svenska Unescorådets publicerade 2017 rapporten Utbildning i utvecklingssamarbetet – En kartläggning och sammanställning av biståndet till utbildning i ett svenskt och internationellt perspektiv. Läs rapporten här.

Global Education Monitoring Report

Sedan 2002 publicerar Unesco årligen en rapport om utbildningen i världen. I varje års rapport behandlas olika teman. Rapporterna baseras på data som huvudsakligen är framtagen av Unesco Institute for Statistics (UIS).

Samtliga rapporter finns tillgängliga på Unescos hemsida.


Senast uppdaterad 6 april 2020