TRIPTYCH EYES

Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet. Målet med utbildning för hållbar utveckling är att alla ska ha tillgång till kvalitativ utbildning som hjälper till att ställa om samhället och hitta lösningar på globala utmaningar, inklusive fattigdomsminskning, globalt medborgarskap, fred, hållbar utveckling av landsbygd och stad, jämställdhet och kulturell mångfald.

Utbildning för hållbar utveckling (Education for sustainable development for 2030)

Vid Unescos generalkonferens 2011 föreslog Sverige, tillsammans med Tyskland och Japan, att utbildning för hållbar utveckling borde byggas ut med erfarenheter från det tidigare årtiondet. Hösten 2013 infördes därför Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development som fram till 2019 varit en grund för arbetet med utbildning för hållbar utveckling.

2014 hölls Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling. Där presenterade Unesco en slutrapport över arbetet med utbildning för hållbar utveckling från det senaste årtiondet. Vidare antogs en deklaration om det fortsatta arbetet.

Efter att GAP löpte ut 2019 beslutades en ytterligare fortsättning på utbildning för hållbar utveckling, ESD (education for sustainable development) for 2030. Det lanseras under en stor världskonferens i Berlin i juni 2020. SWEDESD (Uppsala universitet) var under programperioden nationell såväl som internationell koordinator inom GAP.


Senast uppdaterad 5 mars 2021