Sverige är ett av de ledande länderna vad gäller utbildning för hållbar utveckling. Initiativ för lärande om hållbar utveckling finns inom skolsystemet, civilsamhället och folkbildningen samt inom universiteten och högskolorna. Trots detta är många av de ledande aktörerna överens om att utbildning för hållbar utveckling behöver utökas, utvecklas och systematiseras för att möta de behov som finns, och inte minst det intresse som nuvarande barn- och ungdomsgeneration visar för hållbarhetsfrågorna.

Några att de många aktörer som arbetar med utbildning för hållbar utveckling finns med i Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling. LHU-nätverket ger ut ett nyhetsbrev och arrangerar en årlig konferens med olika teman inom lärande för hållbar utveckling.

Du kan läsa mer om nätverket, dess aktörer samt anmäla dig till deras nyhetsbrev här.

Tre myndigheter som stödjer lärare i frågor som rör utbildning för hållbar utveckling är Skolverket, Den globala skolan (UHR) och Forum för levande historia.


Senast uppdaterad 15 februari 2022