I Sverige finns ett nationellt LHU-nätverk vars syfte är att lyfta det lokala, nationella och globala arbetet med lärande för hållbar utveckling. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Nätverket består av en grupp representanter från organisationer, föreningar och kommunala tjänstepersoner som träffas regelbundet.

LHU-nätverket ger ut ett nyhetsbrev och arrangerar en årlig konferens med olika teman inom lärande för hållbar utveckling. Nätverket har en sändlista som är öppen för alla som intresserar sig i frågor som rör hållbar utveckling.

2021 års LHU-konferens anordnas i Halmstad den 1-2 november. På grund av rådande pandemi planeras konferensen att sändas digitalt. Mer information med program och anmälan kommer längre fram. 

Är du intresserad av att få LHU-nätverkets nyhetsbrev cirka fyra gånger per år? Anmäl dig här.


Senast uppdaterad 13 april 2021