Debattartikel av Kevin Watkins (redaktör för EFA Global Monitoring Report 2010), Görel Thurdin (ordförande i Svenska Unescorådet) och Jakob Simonsen (chef för UNDPs nordiska kontor) med anledning av lanseringen av FN-rapporten EFA Global Monitoring Report 2010.

Sydsvenskan den 16 februari 2010 (pdf)