För att förstå vilka vi är och lära oss av historien måste information om historien finnas tillgänglig. Det är det som är syftet med Unescos Världsminnesprogram – att bevara och tillgängliggöra dokument, samlingar, arkiv och bibliotek. Dessa dokument riskerar inte bara att förstöras av allt från brand, översvämningar och väpnade konflikter utan också felaktiga arkiveringsmetoder och försummelse.

Enligt Björn Jordell, ordförande i den svenska Världsminneskommittén, finns tre övergripande mål med programmet: bevaring, ökad tillgänglighet och ökad förståelse om dokumentens betydelse. Dokumentens bevarande är också kopplad till frågor som rätten till information, främjande av fredlig samexistens och bevarande av information som av politiska eller ideologiska skäl är hotade.

Se vår intervju med Björn Jordell här:

Världsminnen – för att minnas vilka vi är

Björn Jordell från Världsminneskommittén förklarar varför bevarandet av världsminnen är starkt kopplad till rätten till information.

Publicerat av Unesco Sverige den 22 november 2017