Kristianstads Vattenrike utnämndes till ett biosfärområde år 2005 och år 2010 öppnade de sitt besökscentrum naturum, som den 27/11 fyller tio år. Under coronapandemin har fler människor hittat ut i naturen, det har många positiva effekter för folkhälsan men riskerar att öka nedskräpningen i naturen. Hur har Vattenriket hanterat balansgången mellan en ökad besöksmängd och uppdraget att skydda naturen? Vi intervjuade Åsa Pearce, informationsansvarig för biosfärområdet för att få svar på den frågan!

Vattenrikets informationsansvarige Åsa Pearce under ”Storstädning i Vattenriket”.

Vad arbetar ni med just nu i Vattenriket?

Övergripande arbetar vi med temat ”Upplev Vattenriket” där vi sätter extra fokus på att folk ska hitta ut i Vattenriket. Vi har 21 besöksplatser runt om i landskapet där det finns information och fikaplatser, på så sätt underlättar vi för människor att komma ut och uppleva området. En fara med fler besökare är ökad nedskräpning, därför har vi precis genomfört projektet ”Storstädning i Vattenriket”.

Vilka tankar ligger bakom ”Storstädning i Vattenriket”? Hur bidrar det till hållbar utveckling?

Som biosfärområde är vi ett modellområde för hållbar utveckling vilket innebär att vi tar fram lokala lösningar på globala problem. Nedskräpning är ett exempel på ett globalt problem, haven är fulla av skräp och det har också uppmärksammats i samarbetet vi har med andra biosfärområden runt Östersjön. Eftersom vi fokuserar på att visa folk ut i naturen har vi också ett ansvar att uppmuntra till att ta med sig skräpet hem.

Berätta om aktiviteterna ni hade under ”Storstädning i Vattenriket”!

Vi valde den 19 september som startdatum eftersom det är ”World Clean Up Day” och Håll Sverige Rent-dagen, sen hade vi aktiviteter under en hel vecka. Vi bjöd in till en storstädningsdag där vi utrustade folk med handskar, påsar och plockredskap så att de kunde plocka skräp. Skräpet lade vi på hög vilket gav oss tillfälle att berätta om vad som är det vanligaste skräpet och hur länge skräp stannar i naturen. Vi hade också aktiviteter med olika föreningar under veckan, man kunde exempelvis plogga (plocka skräp och jogga) tillsammans med löpargruppen och plocka skräp med brukshundsklubben. Vi avslutade med en konsert med musikgruppen SKROT som spelade musik på instrument gjorda av skrot.

Vi försöker jobba lustfyllt och erbjuda många olika vägar in i engagemanget. Det är viktigt att folk känner att vi kan göra något åt problemen med enkla medel och inte känna att det är hopplöst. Det är en utmaning när det gäller skräp men jag tycker att vi lyckades engagera många och göra det roligt!

Hur kommer arbetet i Vattenriket att se ut framöver?

Vårt besökscentrum naturum fyller 10 år den 27 november så vi kommer att ha en del festligheter kring det. Bland annat håller vi på med att ta fram en app som heter Silurus som ska lanseras under jubileet. I appen får man möta några av våra ambassadörsarter som är kungsfisken, uttern och tranan. Appen uppmanar till att ge sig ut och uppleva Vattenriket!