Dag Hartman

Möt Dag Hartman, universitetsläraren i miljövetenskap som arbetar som projektledare för UNESCO Creative Cities Network i Östersund och Jämtland.

 

Hej, vem är du?

– Jag är projektledare och samordnare för internationella projekt, Region Jämtland Härjedalen. I arbetet med UNESCO Creative Cities Network arbetar jag som projektledare tillsammans med Theresia Grön, Östersunds kommun.

– Jag har min bakgrund i kemi och biologi och är universitetslärare i miljövetenskap. Mitt nuvarande arbete innebär att knyta ihop nationella och internationella partnerskap med regionala aktörer för hållbar utveckling och regional tillväxt, och jag arbetar just nu som projektledare för UNESCO Creative Cities Network i Östersund och Jämtland, och samordnar affärsutveckling inom internationella EU-program, och demografiutveckling på nordisk nivå.

Vad är Unescos nätverk Creative Cities Network?

– UNESCO Creative Cities Network är ett globalt nätverk för samverkan mellan städer som valt kultur och kreativitet som tillväxtfaktor. Just nu finns det 69 städer i 7 olika kreativa grenar inom nätverket: litteratur, film, musik, folkliga kulturyttringar, design, mediekonst och gastronomi. Syftet med nätverket är att kunna dela erfarenheter, skapa affärer, lära av varandra samt utveckla kreativa näringar. Bologna, Montreal, Beijing, Berlin, Seoul, Santa Fe, Edinburgh, Melbourne, Buenos Aires och Krakow är alla med i nätverket. Läs mer här!

Vad betyder det för Östersund och Jämtland att stå som värd för UCCN-mötet 2016?

– Östersund har fått äran att arrangera det 10:e årsmötet för nätverket. Den 12-18 september 2016 samlas cirka 300 delegater från 90 städer från 40 länder för att diskutera kreativitet som tillväxtfaktor. Östersund och regionen antogs till nätverket år 2010. Östersund målmedvetna arbete inom småskaligt mathantverk samt kopplingen till kultur, gastronomi och turism samt satsningen på de gröna näringarna var anledningen till att vi fick detta uppdrag.

Temat för årsmöteskonferensen 2016 följer nätverkets ”Mission Statement”:

The UNESCO Creative Cities Network aims to strengthen cooperation with and among cities that have recognized creativity as a strategic factor of sustainable development as regards economic, social, cultural and environmental aspects”. Dessutom kommer årsmötetatt diskuteraregional tillväxt och samverkan mellan stad och land. En anslutande forskningskonferens kommer att anordnas av Mittuniversitetet Östersund; Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development”.

Läs mer här!

Vilket resultat önskar du av UCCN 2016?

– Nätverket samlas dels för att anta nya medlemmar och stadgar och för att diskutera kommunikationsfrågor och frågor om nätverkets utveckling. Dels samlas medlemmarna i undergrupperna, litteratur, film, musik, design, mediekonst och gastronomi. Förhandlingarna på våra årsmöten pågår drygt en dag och sedanhar den inbjudande staden möjlighet att visa upp sin kreativa sektor.

– Konferensen kommer att marknadsföra Jämtland som matregion och synliggöra de kreativa näringarna samt generera intäkter till det regionala näringslivet genom samverkan regionalt, nationellt och internationellt.

– En stärkt kreativ sektor som förutsättning för hållbar samhällsutveckling är en del av länets regionala utvecklingsstrategi där kreativitet och kultur är prioriterade tillväxtfaktorer i Östersunds kommuns tillväxtplan.

Hur jobbar ni konkret i Östersund med att vara en kreativ stad?

– Genom medlemskap i nätverket, kan regionen profilera sig inom Kreativa näringar (KKN) som är en starkt växande sektor globalt. Från 2010 har medlemskapet i UCCN använts som verktyg för regional utveckling i marknadsföring, kontaktskapande och utbyten av kulturföretagare och organisationer inom mat, kultur och turism. Ett antal utländska delegationer och journalister har varit på besök, matchning och utarbetande av samarbetsprojekt pågår, nätverkande och kontakt med medlemsstäder i världen sker dagligen.

– Under UCCN 2016 kommer det att anordnas parallella arrangemang för länets invånare, samt för och av näringsliv och föreningsliv, samt aktiviteter för media. Östersund anordnar också möten mellan besökande borgmästare från medlemsstäderna.

UCCN

Vill du läsa mer om Unescos Creative Cities Network? Klicka här!