alice mik

Den 10 februari arrangerade Svenska Unescorådet i samarbete med Unescoprofessuren i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet och Svensk biblioteksförening ett möte om medie- och informationskunnighet (MIK).

Syftet den 10 februari var att samla berörda aktörer för att byta erfarenheter och ta nästa steg för att stärka det nationella samarbetet. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statssekreterare åt utbildningsminister Gustav Fridolin, Helene Öberg, deltog i mötet som samlade ordföranden i aktuella utredningar och generaldirektörer för berörda myndigheter m.fl.

Mötet präglades av energi, entusiasm och ett stort intresse för frågans utveckling. Det rådde enighet om att MIK är en viktig demokratifråga.

Här kan du se vilka aktörer som deltog och ta del av de slutsatser som kom fram under mötets gång.