bs11
© Unesco

Svenska Kommittén för Världsminnesprogrammet och Svenska Unescorådet bjuder in till konferens för att informera om de svenska världsminnena och om förslaget att skapa en tentativ lista över framtida nomineringar till Unescos internationella förteckning över Världsminnen (Memory of the World).

Programmet för konferensen:

Björn Jordell, riksarkivarie, ordförande i Svenska Kommittén för Världsminnesprogrammet, inleder

De sex svenska Världsminnena presenterar sin verksamhet

Erik Norberg, tidigare riksarkivarie, särskild rådgivare till Svenska Unescorådet, presenterar förslaget om en tentativ svensk lista

Arrangemanget avrundas sedan med avslutande samtal och mingel

Anmälan: Konferensen är avgiftsfri och äger rum den 1 april i Vitterhetsakademins lokaler på Villagatan 3 i Stockholm mellan klockan 13:00 – 16:30. För anmälan sänd e-post med namn och institution till: infounesco@regeringskansliet.se. OBS begränsat antal platser!