”Världsarv är en byggsten för fred och hållbar utveckling. Det är en källa till identitet och värdighet för lokala samhällen, en källa till kunskap och styrka. År 2012 när vi firar att Unescos världsarvskonvention fyller 40 år, är detta budskap mer relevant än någonsin” säger Irina Bokova, Unescos generaldirektör.

Unescos världsarvskonvention fyller 40 år i år. Konventionen syftar till att länder som undertecknar den ska skapa lagstiftning och organisation för att bevara kultur- och naturarvet i sitt land.

Antagandet av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv är ett unikt internationellt avtal och idén om det första internationella instrumentet som jämställer kulturarv och natur föddes vid FN.s fösta miljökonferens vilken hölls i Stockholm i juni 1972.

188 av Unescos medlemsländer har undertecknat konventionen, Sverige ratificerade den i januari 1985. De länder som undertecknat konventionen kan nominera objekt till världsarvslistan. Objekten bedöms enligt de kriterier som finns i konventionen och ska ha ”enastående universellt värde”. Världsarv är naturmiljöer och byggnader, det finns 936 världsarv i 153 länder, i Sverige finns 14.

Konventionens 40 år kommer att uppmärksammas under hela år 2012 med konferenser och aktiviteter, klicka här för kalendarium. 

»Lär mer om Världsarvskonventionen här.

»Broschyr om världsarvskonventionens 40 år.

»Se hela världsarvslistan här.