Söndagen den 23 april firas Världsbokdagen runt om i världen. Dagen instiftades 1995 för att uppmärksamma böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att bidra till förståelse mellan människor.

Unesco framhåller särskilt vikten av de kreativa städerna inom litteratur för att främja läsning och böckers betydelse för en fredlig värld. Göteborg är Sveriges litteraturstad, något som uppmärksammas i samband med aktiviteter under Världsbokdagen.

–> Redan den 22 april arrangerar Göteborgs Lagerhus bokmarknad och andra aktiviteter. Lagerhuset är en mötesplats för förlag, tidskrifter och litterär verksamhet.

Mer om det som händer i Göteborg hittar du här.
Världsbokdagen 23 april – Litteraturstaden Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

2023 års tema
Temat för årets Världsboksdag är urfolksspråk. Samtidigt pågår just nu FN:s urfolksspråkdekad (2022-2032)”The International Decade of Indigenous Languages” – som syftar till att arbeta för förändring och inspirera talare av dessa språk att främja och värna språken nu och framåt. FN räknar till runt 370 miljoner människor i världen som tillhör ett urfolk, spridda över 90 länder. Det finns runt 7 000 olika språk som talas mer eller mindre. Majoriteten av dessa språk är hotade eftersom de sällan lärs ut i skolan och inte används offentligt. När språken försvinner, hotas både kultur och kunskap – som ofta är nära förknippat med språket.

I Sverige arbetar samerna med att revitalisera och upprätthålla de samiska språken. Lär dig mer om våra urfolksspråk här: De samiska språken | Institutet för språk och folkminnen (isof.se)

I Jokkmokk finns Samernas bibliotek, som arbetar med att stödja och främja läsandet och revitaliseringen av de hotade samiska språken. Här kan du låna böcker på olika samiska språk, liksom böcker som handlar om samisk kultur eller andra urfolk.
Läs mer här: Samernas bibliotek – Sametinget

Läs mer om FN och Världsbokdagen här: World Book and Copyright Day celebrates ‘fundamental importance’ of literature | UN News