Visste du att romani chib är ett av Sveriges fem officiella minoritetsspråk? Visste du att det har talats i Sverige sedan 1500-talet men har sitt ursprung i norra Indien många tusen år före det?

Förra året instiftade Unescos generalkonferens ”Världsdagen för romska språk” (World Day of Romani Language på engelska) och i morgon, den 5 november, firas den för första gången. Genom att utse 5 november till Världsdagen för romska språk vill Unesco lyfta upp romanins värde som levande kulturarv.

”Detta uråldriga språk är nu i fara, och Unesco påminner om behovet av att bevara och förstärka denna del av romernas identitet, en viktig faktor för att förmedla kulturella traditioner som berikar vårt gemensamma arv” säger Unescos generaldirektör Irina Bokova i ett meddelande med anledning av dagen. Läs hela hennes uttalande här.

Romani antogs som officiellt språk för alla romska folk på Romska världskongressen 1971. Det är ett språk med lång och vindlande historia, men också ett språk som är utsatt för hård diskriminering. Romerna är ett landlöst folk och deras språk är ständigt hotat av marginalisering. Läs mer om romani på Institutet för språk och folkminnens hemsida.

Här hittar du en lista med andra dagar som Unesco uppmärksammar.