Känslor, tankar, idéer och erfarenheter: poesi rymmer hela livet. På Världspoesidagen lyfter vi hur poesi uttrycker det mänskliga och gemensamma, men också vikten av att värna kulturell mångfald och yttrandefrihet.

Pressbild för world poetry day 2017
© Shutterstock

Den 21 mars firas Unescos Världspoesidag. Dagen instiftades 1999 för att uppmärksamma hur poesi kan spela en central roll i värnandet av språklig och kulturell mångfald. För skyddande av hotade språk och kulturer kan poesi utgöra nyckel, i synnerhet där det finns stark muntlig berättartradition.

Samtidigt som poesi kan skapa mening och stärka kulturell samvaro är fritt skapande poeter svårt utsatta på många platser i världen:

”Kulturutövare över hela världen utsätts idag för dagliga hot när de utövar sina grundläggande mänskliga rättigheter: nämligen att fritt få uttrycka det de vill. Fria kulturutövares bidrag till samhällets utveckling kan inte överskattas.” –  Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

Läs mer om Världspoesidagen på Unescos hemsida.

Internationella PEN uppmärksammar poeter under hot