Temat för Världsradiodagen 2015 är unga människor. Mer än hälften av jordens befolkning är under 30 år, men det finns fortfarande väldigt få radioprogram för och av unga människor.

”Radion är en plattform för utbyte, där unga människor kan hitta sin plats och uttrycka sina åsikter”, säger Unescos generaldirektör Irina Bokova med anledning av temat. Genom Världsradiodagen vill Unesco uppmuntra beslutsfattare att verka för yttrandefrihet, tillgång till information och jämställdhet i radiovågorna. Världsradiodagen instiftades 2011 av Unesco för att hylla radion som medium och uppmärksamma dess betydelse runt om i världen.

Radion är det massmedium som når flest människor och den lämpar sig särskilt väl för kommunikation med avlägsna folkgrupper och utsatta människor. Radion erbjuder en plattform för människor att delta i den offentliga debatten, oavsett utbildningsnivå, och skapar även en känsla av samhörighet då alla kan ta del av samma information. Just nu använder Unesco radio för att sprida kunskap om Ebola i de drabbade områdena.

Unesco jobbar mot all form av diskriminering, och detta reflekteras i målet för årets Världsradiodag; att inkludera flera unga människor i alla delar av radioproduktion, så att de får en röst och kan bidra med nya synsätt och vägar till utveckling.

Unesco uppmanar organisationer och radiostationer i alla medlemsländer att sprida budskapet genom att planera egna aktiviteter på Världsradiodagen den 13 februari. Man kan också delta genom att sprida information om vikten av radio och unga människors deltagande. Nedan berättar Unescos generaldirektör Irina Bokova om varför denna dag är så viktig.

 

Läs mer om Världsradiodagen här

Här hittar du tips på saker du kan göra på Världsradiodagen: Tips till världsradiodagen

Här kan du se vad EBU (European Broadcasting Union) gör i anknytning till och på Världsradiodagen

Radiodagen blå