Pressbild världsradiodagen

På måndag den 13 februari infaller Unescos Världsradiodag

Radion är fortfarande det massmedium som når allra flest människor, och är ett av de billigaste och mest effektiva sätten att nå ut med såväl viktig samhällsinformation som underhållning och musik. Världsradiodagen uppmärksammar radions viktiga roll i skapandet av inkluderande samhällen och dialog mellan människor.

Många människor är beroende av information via radio

Radion är i synnerhet viktig för människor som lever isolerat, analfabeter eller andra som av olika skäl har svårt att få tillgång till information genom andra medier. Ofta spelar radion en avgörande funktion i kriser och nödsituationer, eftersom den snabbt kan sprida livsviktig information ut i samhällen. Lika mycket är radion en central del av många människors vardag, då de är beroende av radio för grundläggande samhällsinformation. Det kan handla om avstängningar av vägar, kommunalbeslut eller dricksvattentillgång.

Behovet av stark och oberoende radio

Världsradiodagen ska uppmuntra makthavare och medieföretag att fortsätta utnyttja radio för att sprida information för att skapa inkluderande och demokratiska samhällen. Behovet av oberoende, kvalitativ och tillgänglig journalistik är fortsatt högt världen över, och kan fungera som motpol mot extremism och förenklade världsbilder. Radion har tack vare sin genomslagskraft stor potential att vara en positiv kraft i denna utveckling, vilket inte minst är viktigt i en tid då spridning av falska nyheter förenklas och kravet på den enskildes förmåga till källkritik ökar.

Mer information

Läs gärna mer på Världsradiodagens hemsida, där du också kan se olika evenemang som arrangeras i Sverige och resten av världen.