loga vvd

 

 

Den 14 november uppmärksammar Svenska Unescorådet tillsammans med Vetenskapsrådet Världsvetenskapsdagen 2014. Under dagen presenteras antologin Hela vetenskapen! Nya forskargemenskaper i globaliseringens tid.

I antologin debatterar tolv ledande forskare förutsättningar för forskning att utveckla former för problemorienterad forskning som ger ny kunskap och lösningar på de globala samhällsproblemen. De stora samhällsutmaningarna, exempelvis klimat, energi, demografi, hälsa och utbildning kräver integrerad forskning där forskare från olika discipliner och världsdelar gemensamt identifierar forskningsfrågor och tidigt involverar samhällets aktörer.

Vi bjuder nu in forskare och studerande inom alla discipliner, forskningsfinansiärer, universitet och högskolor, forskningsfinansierande myndigheter, beslutsfattare och det civila samhället till en interaktiv diskussion om det svenska forskningssystemets utmaningar att möta nya former för integrerat forskningssamarbete.

Medverkar gör bland andra författarna i antologin samt företrädare för forskningspolitik och forskningsfinansiärer.
Antologin kommer att delas ut på Världsvetenskapsdagen till samtliga deltagare.

Tid: 14 november, kl 12.00 – 17.00 (inleds med lunch och avslutas med gemensamt mingel)
Plats: Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Boka redan nu in eftermiddagen fredagen den 14 november. Program och mer information om anmälan kommer senare.