Platåbergens geopark har under 2019 ansökt om att bli Sveriges första globala geopark.

2019 har inneburit att Unescoarbetet i Sverige och det svenska arbetet i Unesco tagit ytterligare steg framåt – med bättre struktur, synlighet och genomslag.

Under året har Sverige fått två nya biosfärområden, Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka, vilket innebär att Sverige nu har totalt sju Unesco biosfärområden. Därmed bor 4% av Sveriges befolkning numera i ett biosfärområde och biosfärområdena utgör sammantaget 7% av Sveriges yta.

I november hölls Unescos 40:e generalkonferens i Paris. Utfallet av generalkonferensen blev positivt, Sveriges stora satsning på ett ändringsförslag till Unescos stadga för att öka betalningsviljan bland medlemsstater röstades igenom med god marginal. Utbildningsminister Anna Ekström och statssekreterare på kulturdepartementet Helene Öberg, fick gott utrymme att framföra svenska prioriteringar i olika anföranden och inspel. I samtliga ämneskommissioner lyfte den svenska delegationen viktiga prioriteringar som mänskliga rättigheter med fokus på yttrandefrihet, Agenda 2030 och ett effektivt FN.

I november skickade Unescorådet in Platåbergens ansökan till att bli en av Unescos globala geoparker, och dessutom Sveriges första. Unescorådet har också inlett dialog med Sveriges geologiska undersökning (SGU) och den svenska kommittén för det internationella geovetenskapsprogrammet (ICGC) kring att upprätta strukturer för svenskt geoparksarbete och skapa kopplingar mellan det globala och det nationella arbetet.

Under hösten slöt Sida ett nytt avtal med Unesco om finansiering till bland annat utbildning vid kris och konflikter. Därmed stödjer nu Sverige alla områden inom Unescos utbildningsarbete.

Utöver dessa exempel har Svenska Unescorådet under hela året även arrangerat en mängd olika seminarier och möten, ofta i samarbete med andra aktörer, inom kultur, utbildning, kommunikation och vetenskap.

Läs hela verksamhetsberättelsen här.