Unesco har utsett sju biosfärområden i Sverige. Det finns även ett område som kandiderar till biosfärprogrammet- Vombsjösänkan. Du kan läsa mer om det svenska Biosfärprogrammet här.

Karta
Sveriges sju biosfärområden

Senast uppdaterad 6 april 2022