I juni 2011 utsåg Unesco Blekinge Arkipelag som biosfärområde. Blekinge Arkipelag är det svenska biosfärområdet som var först med ett tydligt fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap som sträcker sig genom Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun. Biosfärområdet deltar i projektet Biosphere for Baltic, ett projekt som bland annat har siktet på hållbar besöksnäring. Båthamn

Blekinge Arkipelag vill visa vägen till hållbar utveckling genom att fungera som en mötesplats för forskare, praktiker, unga likväl som myndigheter och civilsamhällesorganisationer.  Biosfärområdet arbetar för ett levande samhälle genom att hitta nya former för samverkan och stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap. Rent vatten – både i Östersjön och inlandet – är en viktig byggsten för ett hållbart sätt att leva.

Biosfärområdet är rikt på olika fiskarter, hårdbottnar och grunda vikar som är av betydelse för häckande fåglar och fiskyngel som skyddar sig från faror. Områdets olika våtmarker som fungerar som naturliga reningsverk till Östersjön. Biosfärområdet verkar för att skydda dessa unika miljöer, liksom lövskogskuster och kulturlämningar. Inom Blekinge arkipelag finns också havsvrak från större skepp längs kusten, nedlagda militäranläggningar och efterlämnade odlingsrösen från sten- och järnåldern.

Blekinge Arkipelag satsar mycket på hållbar eko-turism och deltar genom Skogsstyrelsen i projektet ’Attractive Hardwoods’, som syftar till att öka populariteten och antalet besökare till ädellövskogar som destinationer för gränsöverskridande ekoturism.

Mer information om Blekinge Arkipelag och verksamheten hittar du här.

Information in English about the Swedish Biosphere reserves can be found here.


Senast uppdaterad 18 juni 2019