I juni 2010 utsåg Unesco Vänerskärsgården med Kinnekulle till biosfärområde. Biosfärområdet Vänerskärsgården med Kinnekulle ska drivas som en gränslös verksamhet mellan kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad och engagera människor, organisationer och näringar som tillsammans kan inspirera till en långsiktig och hållbar utveckling med ekologi, ekonomi och välfärd i fokus.

Vänerskärgården

Från toppen av Kinnekulle kan en blicka ut över biosfärområdet som omfattar 278 600 hektar, där Götenes, Lidköpings och Mariestads kommuner samverkar och utvecklar ett långsiktigt hållbart samhälle där livsmiljön värdesätts högt. Området kring Vänern är rikt på resurser: det rena vattnet, skogarnas mångfald och även på människors kunskap om hållbar utveckling. Idag arbetar biosfärområdet för att hela Vänern ska bli ett fiskeområde vilket skulle gynna ett hållbart fiske. Tidigare har fiskeområdet endast funnits för biosfärområdet.

Biosfärområdets fokusområden är gränslös samverkan, framgångsrik biosfärekonomi, kunskap om biosfären och hållbar samhällsdesign. Vänerskärgården och Kinnekulle arbetar aktivt för att sprida kunskap och informera allmänheten om hur biosfärprogrammet kan inspirera till samhällsutveckling, mäkla och hjälpa aktörer att finna varandra, processleda genom att driva och designa en arena att agera på.

Vänerskärgården och Kinnekulle har likt andra biosfärområden även en ambassadörverksamhet och inte minst så kallade ’mini-ambassadörer’. Barn som utbildas inom biosfär och geologi och som tillsammans sprider kunskap om biosfärprogrammet och lär sig mer om människans roll i biosfären. Ambassadörverksamheten är viktig för att involvera det civila samhället på ett vardagligt sätt i arbetet.

Mer information om Vänerskärgården med Kinnekulle och verksamheten hittar du här.

Information in English about the Swedish Biosphere reserves can be found here.


Senast uppdaterad 18 juni 2019