Vindelälven är en fritt strömmande älv som rinner genom Västerbottens landskap med fjäll, myr och olika skogslandskap. Vindelälven har sin källflod i Ammarnäsfjällen precis intill norska gränsen och rinner sedan genom Sverige i över 500 km för att mynna ut som biflöde i Umeälven på Sveriges östkust. Vindelälven är en av Sveriges fyra nationalälvar. Älven binder samman människorna från både hav och fjäll och har länge erbjudit viktiga möjligheter till migration och transport – vare sig det rör sig om renar, människor eller timmer. Unesco utsåg Vindelälven-Juhttátahkka till biosfärområde i juni 2019.Älven

Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka arbetar bland annat för ett hållbart fiske. Öring och röding har alltid funnits i fjällsjöar och målet är att bevara och förvalta djurlivet i fjällsjöarna. Med vetenskapliga metoder studeras och utvärderas förvaltningen av fiskbeståndet. Det finns en strävan efter långsiktigt hållbara uttag av fjällfisken och att kunna mäta hur klimatförändringen påverkar fiskbestånd och produktion i fjällsjöar.

Vindelälven-Juhttátahkka präglas av det rika samiska och svenska kulturarvet, där språk, kultur och hantverk ofta riskerar att gå förlorade. Biosfärområdet vill därför vara ett modellområde för kulturell mångfald, identitet och kulturarv, men samtidigt förvalta och värna om naturen och dess resurser.

Michael Vinka kokar kaffe i kåtan, Geunja Samisk Fjällgård
Michael Vinka kokar kaffe i kåtan, Geunja Samisk Fjällgård
Foto:(C) Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Vindelälven-Juhttátahkka är ett av världens nordligaste biosfärområden och också en av världens största till ytan.

Mer information om Vindelälven-Juhttátahkka och verksamheten hittar du här.


Senast uppdaterad 10 augusti 2021