För att lyfta lovande kvinnor under inledningen av deras forskarkarriär har Svenska Unescorådet, L’Oréal Sverige och Sveriges unga akademi lanserat L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige. Priset delades ut första gången 2016.

Priset uppmärksammar två lovande forskare inom naturvetenskap, teknik eller matematik, som nyligen disputerat och är knutna till ett svenskt lärosäte. En prissumma om 150 000 kronor vardera delas ut. Pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorsprogram som anordnas av Sveriges unga akademi.

– Jämställdhet inom universitet och högskolor är avgörande för att utveckla en forskning av hög kvalitet. Andelen kvinnor inom naturvetenskap och teknik behöver öka, och vi hoppas att det här priset kan bidra till detta genom att uppmärksamma begåvade kvinnor i början av deras forskarkarriär, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson.

For Women in Science-priset delas ut vid en ceremoni i Stockholm vartannat år.

Initiativet till For Women in Science togs 1998 av Fondation L’Oréal och Unesco för att stödja och uppmärksamma framstående kvinnor inom forskning. Syftet var att öka andelen kvinnliga forskare och lyfta fram kvinnliga förebilder för kommande generationer av forskare. Sedan starten 1998 har priset uppmärksammat mer än 4 100 kvinnliga forskare världen över, varav sex senare fått Nobelpriset.

Dessa sex framstående kvinnor är:

  • Anne L’Huillier – fysik
  • Christine Nusslein-Volhard – fysiologi/medicin
  • Elizabeth Blackburn – fysiologi/medicin
  • Ada Yonath, – kemi
  • Emmanuelle Charpentier – kemi
  • Jennifer Doudna – kemi

Pristagare av det nationella For Women In Science-priset


2023

Audrey Campeau, postdoktor i biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Kathlén Kohn,lektor vid institutionen för matematik, data och AI på Kungliga Tekniska högskolan.

Läs mer om pristagarna och deras forskning här

2021

Mariana Dalarsson, biträdande lektor i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan.

Beatriz Villarroel, postdoktor i astrofysik vid Nordita och Stockholms universitet.

Läs mer om pristagarna och deras forskning här.

2019

Aishe A. Sarshad, forskare i biomedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Fil. dr i medicin 2014 vid Karolinska Institutet.

Eleni Stavrinidou, biträdande universitetslektor i organisk elektronik och ledare för forskargruppen för elektroniska växter vid Linköpings universitet. Fil. dr i bioelektronik 2014 vid École Nationale Supérieure des Mines de St. Étienne, Frankrike.

här.

2018

Marianne Liebi, forskarassistent i den kondenserade materiens fysik på Chalmers och är knuten till den svenska synkrotronstrålningsanläggningen MAX IV vid Lunds universitet. Som postdoktor vid synkrotron-anläggningen vid Paul Scherrer Institute började hon sitt arbete med metodutveckling inom röntgenspridning och avbildning. Hon disputerade i livsmedelsvetenskap 2013 vid Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, Schweiz.

Ruth Pöttgen, skrev sin doktorsavhandling om mörk materia vid CERN, det europeiska laboratoriet för partikelfysik, och fick 2015 sin doktorsexamen i fysik med hedersbevis vid Johannes Gutenberg Universitet i Mainz i Tyskland. Hennes avhandling fick utmärkelser för forskningens och framställningens kvalitet, och publicerades i förlaget Springers avhandlingsserie för ”Outstanding Theses”. Efter en postdoktortjänst vid Stockholms universitet började hon som biträdande universitetslektor vid Lunds universitet i mars 2017.

Läs mer om pristagarna och deras forskning här.

2017

Julia Uddén, Fil. dr i kognitiv neurovetenskap 2012 vid Karolinska Institutet, följt av en forskartjänst vid Max Planck Institute for Psycholinguistics i Holland. Tillträder sin tenure track-tjänst som Pro Futura Scientia Fellow vid Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) 2017.

Kirsten Leistner, Fil. dr i kemiteknik 2012 vid Université Pierre et Marie Curie, Frankrike, därefter postdok vid Chimie ParisTech, Frankrike, samt vid Chalmers Institution för kemi och kemiteknik.

Läs mer om pristagarna och deras forskning här.

2016

Kristiina Tammimies, Masterutbildning i biologi 2007 vid Uleåborgs universitet, Finland, Fil. dr 2011 i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet, därefter postdok vid The Centre for Applied Genomics, Genetics and Genome biology, i Toronto, Kanada. Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

Annica Black-Schaffer, Fil. dr i teknisk fysik 2009 vid Stanford University, USA, följt av postdok vid Nordita, Stockholm. Universitetslektor vid avdelningen för materialteori vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet.

Läs mer om pristagarna och deras forskning här.

Pristagare år 2021: Mariana Dalarsson och Beatriz Villarroel. Foto: Karl Nordlund


Senast uppdaterad 5 oktober 2023