Hur världens samlade havs- och vattenresurser ska förvaltas är en avgörande framtidsfråga som berör alla världens länder. Unesco har ett tydligt mandat inom FN att arbeta med havs- och vattenfrågor. Åren 2021-2030 har FN beslutat att fokusera på havsforskning och hållbarhet.

Samarbete inom havs- och vattenområdet är viktig för att hitta balans mellan de behov och prioriteringar som finns, som att vattenresurser fördelas jämnt mellan länder. För att säkerställa ett hållbart och rättvist nyttjande av hav och vatten som gynnar framtida generationer är det avgörande med gränsöverskridande samarbeten, såväl geografiskt som ekonomiskt och socialt.

Unesco beslutade i november 2013, utifrån ett förslag från den svenska regeringen, att inrätta ett center för internationellt vattensamarbete – International Centre for Water Cooperation. Centret är Unescos första för internationellt vattensamarbete och är placerat vid Stockholm International Water Instituet (SIWI) i samarbete med Uppsala universitet. Läs mer om centret här.

Det finns två vetenskapliga program som arbetar med vatten respektive hav:

Interngovernmental Hydrological Programme (IHP)

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)


Senast uppdaterad 12 augusti 2021