IOC är en mellanstatlig kommission för mätningar och observationer av världshavens tillstånd och förändringar. IOC inrymmer Global Ocean Observation System (GOOS) som är ett nätverk av observationsstationer för insamling av data. Data som samlas in utgör bland annat underlag för att främja havsforskning internationellt och därmed för att öka kunskaperna om världshavens roll för jordens klimat, havens resurser och kusternas problem, samt för att göra förutsägelser för hållbar utveckling och utveckla varningssystem för tsunamis och andra havsrelaterade faror.


Senast uppdaterad 7 mars 2017