Det mellanstatliga hydrologiska programmet, IHP, är ett program för vetenskapligt regeringssamarbete med fokus på forskning om vattenrelaterade frågor. Programmets syfte är att vara en motor för medlemsländerna i att uppgradera kunskap om vatten och öka kapaciteten att bättre hantera och utveckla vattenresurser, förbättra den vetenskapliga och tekniska basen för förvaltning av vattenresurser, inklusive skydd av miljön, samt att minimera risker för vattenförsörjningen.


Senast uppdaterad 7 september 2020