Astrid Lindgren skrivbord med hennes skrivmaskin, brev och manuskript .© National Library of Sweden, From exhibition 2008. Photographer: Jessica Lund.
Astrid Lindgren skrivbord med hennes skrivmaskin, brev och manuskript .© Kungliga biblioteket, från en utställning 2008. Fotograf: Jessica Lund.

Den 27 januari lanseras en skrift om Unescos Världsminnesprogram (Memory of the Word) i samband med den vetenskapliga konferensen om Astrid Lindgren på Kungliga Biblioteket, 13 00 – 17 00 i Hörsalen, alla är välkomna (kostnadsfritt).

Astrid Lindgren-arkivet upptogs år 2005 på Unescos förteckning över Världsminnen, och innefattar 140 hyllmeter med alla tänkbara sorters dokument som ger en mångsidig belysning av Astrid Lindgrens författarskap, kontaktnät och verksamhetsområden. Genom konferensen vill Kungliga Biblioteket lyfta fram arkivet för ny forskning, och för första gången presentera Astrid Lindgren i helfigur.
Konferensen inleds med en introduktion från biträdande generalsekreterare i Svenska Unescorådet, Kerstin Lundman om Världsminnesprogrammet.

PROGRAM
Ingrid Svensson, KB, hälsar välkommen
• Världsminnen – vad är det?
Kerstin Lundman, biträdande generalsekreterare i Svenska Unescorådet
• Författare – förläggare – förtrogen.
Astrid Lindgrens arkiv i Kungl. Biblioteket
Lena Törnqvist, Astrid Lindgrenspecialist och ansvarig för uppordnandet av arkivet
• Pippi på Lindgren! En barnlitteraturforskares funderingar
Eva Söderberg, litteraturvetare, Mittuniversitetet.
• PAUS 15 – 15 30
• Om Astrid Lindgren 1995 – 2011. En litteraturöversikt
Lena Törnqvist
• Astrid Lindgren i filmens och televisionens värld
Mats Rohdin, filmvetare, KB
• ca 17 00 serveras förfriskningar och utanför hörsalen visas en liten monterutställning.

Varmt välkomna!

»För mer information om Unescos Värdsminnesprogram, klicka här.