Nu avslutas World Water Week I Stockholm som har haft som syfte att öka samarbetet I vattenfrågan.  Unesco:s generaldirektör Irina Bokova har diskuterat hur ett mer effektivt samarbete kan uppnås för att kunna bidra till hållbar utveckling och fred.

Vattenfrågan kräver samarbete och gemensamma initiativ, som symbol för detta lanserades ett stort pussel. Varje deltagare erbjöds en pusselbit och en möjlighet att tillsammans bygga en bild. Bilden kommer att visas när alla pusselbitar är lagda. Irina Bokova poängterade att varje pusselbit räknas, liksom varje droppe vatten.

Under veckan har även UN-Water och Unesco:s internationella vattenprogram (IHP) presenterat en föreställning som dramatiserar de utmaningar vår planet står inför när det gäller utveckling, samarbete och vattensäkerhet. Seminarier, workshops och evenemang har hållits för att uppmärksamma vattenfrågan utifrån olika perspektiv. Idag avslutas veckan med ”Stockholm Water Prize” som hålls i Stockholm Stadshus. Vid ceremonin närvarar Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.