Unesco är bekymrade över det dödshot som nyligen riktats mot konstnären Manish Harijan i Nepal på grund av hans målningar av Hinduiska gudar gestaltade som västerländska superhjältar. Verken visas nu på ett konstgalleri i Katmandu, Nepal.

Foto: ©Unesco/Fernando Brugman . OBS! Tavlorna på fotot är ej Harijans konstverk.

”Yttrandefrihet måste även gälla konstnärliga uttryck” hävdar Axel Plathe, chef för Unescos kontor i Katmandu. Istället för att ge upphov till hotelser borde en öppen diskussion föras om de spänningar som kan uppstå mellan konstnärliga uttryckssätt och religiösa och etiska värderingar, anser Plathe.

Unescos åtaganden att försäkra att konstnärer åtnjuter yttrandefrihet bygger på en övertygelse om att konst alltid drivit förändring och måste ges frihet att inspirera till nytänkande. Unesco har antagit Rekommendation om konstnärens ställning 1980, enligt vilken medlemsländerna bör säkerställa att konstnärers yttrandefrihet skyddas i enighet med internationell och nationell lagstiftning om mänskliga rättigheter.

Yttrande- och kommunikationsfrihet ligger till grund för all konstnärlig verksamhet. Dock krävs även att yttrandefrihet utövas med en ömsesidig förståelse och respekt, med hänsyn till andra fri- och rättigheter.

» Läs mer om konst och yttrandefrihet i Unescos nyhetsartikel.