världsarvskommittéen
@ WCCB / WCCB – International conference centre of Bonn (Germany)

Världsarvskommittén möts i Bonn den 28 juni-8 juli för att bland annat granska 37 nya förslag till Unescos världsarvslista. Man kommer även att gå igenom 95 rapporter från medlemsländerna om hur de sköter sina världsarv och förslag på världsarv som kan föras in på listan “Världsarv i fara” (World Heritage in Danger List).

Den 29 juni lanseras också en global koalition för skydd av kulturarv “#Unite4Heritage

Mötet kan följas via webcast på www.whc.unesco.org

Läs mer om mötet och förslagen på nya världsarv här.