untitled

Idag den 10 december är det den Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Med anledning av det så uppmärksammar vi alla mord på journalister begångna 2015 och att endast 4 % av dessa leder till straff.

Ett mord var femte dag – eller drygt 700 stycken. Så många journalister har mördats under det senaste decenniet, och endast 1 av 12 leder till någon form av åtal. Fram tills idag har 94 journalister och mediearbetare mördats i tjänst i år. För att de har gjort sitt jobb: rapporterat nyheter i TV, radio eller i tryck.

För 55 år sedan utsåg FNs generalförsamling den 10 december till Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Press- och yttrandefriheten är viktiga verktyg i demokratiska samhällen och i främjandet av mänskliga rättigheter, samtidigt är press- och yttrandefriheten inskränkt i många delar av världen. En rättighet som kan vara förenad med fara för sitt eget liv är ingen rättighet som fyller sitt syfte.

– Straffriheten är som ett gift, den leder till självcensur, sämre tillgång till oberoende information och samhället förlorar en viktig kraft för utveckling, säger Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet med anledning av Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Läs mer om dagen på Unescos hemsida här, och om Unescos arbete mot straffrihet för brott mot journalister här.