ÅR: 2015

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, den sk. ”Mångfaldskonventionen”.

I år, 2015, är det tio år sedan Unesco medlemsländer antog mångfaldskonventionen, Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Sverige var ett av de första 30 länderna som ratificerade konventionen.

Ladda ner