016259859e

I Sverige har Unesco utsett fem stycken biosfärområden och det är mycket som händer kring dem i år. Två av dem firar femte respektive tionde året som biosfärområde. Biosfärprogrammet (Man and the Biosphere, MAB) ska även presenteras på Arctic Circle, ett forum som hålls i Reykjavik i mitten av oktober och som uppmärksammar situationen i Arktis. Dessutom sitter Sverige i styrelsen för Biosfärsprogrammet 2013-2017.

Med anledning av att det händer mycket inom området just nu vill vi uppmärksamma detta med vad vi kallar för Biosfärfredagar, då vi varje fredag i fem veckor framöver berättar om de fem biosfärområden som finns i Sverige. Nu kör vi!