Sedan två år är Sveriges Radios VD Cilla Benkö ordförande i juryn för Unescos pressfrihetspris, UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize. 2017 års pris går till den fängslade journalisten Dawit Isaak, och idag på Unescos Pressfrihetsdag äger prisceremonin rum i Jakarta. Vi har pratat med Cilla Benkö om arbetet med prisjuryn och varför press- och yttrandefrihet är viktigt.

 

Cilla Benkö.
Cilla Benkö. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Hur gick det till att bli vald till juryordförande för Unescos pressfrihetspris?

Jag har varit med i juryn de två senaste åren efter en förfrågan från Unesco i Paris. I somras var Irina Bokova (Unescos generaldirektör, reds. anm.) min och Sveriges Radios gäst vid ett seminarium om tryck- och yttrandefrihet i Almedalen vilket kanske bidrog till att jag i höstas fick ett brev från henne med förfrågan om att vara ordförande för jury gruppen denna gång.

Kan du berätta om juryn och ert arbete?

Vi arbetar helt digitalt. Olika organisationer nominerar kandidater och sedan läser vi på om varje kandidat. Därefter sker ett röstningsförfarande i ett antal omgångar till dess att det finns en kandidat kvar.

Vad innebär din roll som ordförande?

Att hålla ihop arbetet och att vara närvarande vid prisutdelningen som i år sker i Jakarta i samband med pressfrihetsdagen i maj.

Vad tycker du är det viktigaste Unesco kan bidra med i kampen för press- och yttrandefrihet?

Att hela tiden hålla frågan i fokus och att driva de enskilda fallen samtidigt som helheten. Det är bara genom ett tålmodigt och idogt arbete som det går att skapa en förändring.

Varför är press- och yttrandefrihet viktigt?

För att det är en grundsten i en väl fungerande demokrati:

Alla ska ha rätt att göra sin röst hörd. Att hota, hata eller döda en annan person är givetvis alltid oacceptabelt, men att skada, kidnappa eller döda en journalist betyder så mycket mer. Journalister finns där för oss alla – för dig och mig.

Journalistens uppgift är bland annat att granska makten och att ge alternativa bilder – det är extremt viktigt för det demokratiska samhället. Och därför är journalisters möjlighet att utföra sitt arbete en väldigt viktig del av en väl fungerande tryck- och yttrandefrihet.

Är det extra viktigt just nu? Varför?

Ja – vi ser tyvärr att tryck- och yttrandefriheten inskränks i land efter land. Jag brukar prata om tre nivåer: Världen – i länder som till exempel Syrien eller Afghanistan där det näst intill är omöjligt att arbeta som oberoende och granskande journalist utan att riskera livet. Europa, där allt fler mediebolag är under politisk- eller ekonomisk press och ibland tyvärr bådadera, samt Norden där allt fler journalister säger att de blir hotade eller trakasserade flera gånger per vecka och där det ekonomiska läget gör att det finns allt färre journalister.

”Därför prisar vi Dawit Isaak idag” – läs Cilla Benkös krönika på Sveriges Radios hemsida.

Dawit Isaak.
Dawit Isaak. Foto: Kalle Ahlsén

Läs mer:

UNESCO World Press Freedom Prize tilldelas Dawit Isaak

Om Unescos Pressfrihetsdag

Ulla Carlsson om Unescos arbete med press- och yttrandefrihet


Unescos Pressfrihetsdag på sociala media: #wpfd2017 – #pressfreedom

Pressbild för world press freedom day.