Idag skriver Inger Davidsson, ordförande i Svenska Unescorådet, och Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, i en debattartikel i GT om den politiska och finansiella mobilisering som krävs för att nå millenniemålen om allas rätt till utbildning och flickors rätt till lika utbildning innan 2015.

Foto: Svenska Unescorådets ordförande Inger Davidsson och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén

”För att betala utbildning för alla barn i världen krävs 16 miljarder US-dollar per år. Det motsvarar världens militärutgifter under sex dagar. Det är med andra ord inte orimligt att lyckas med vad världens regeringar lovat att klara av. Men det kräver uthållig politisk vilja, och att även den svenska regeringen håller vad den lovat.”

» Läs hela artikeln här