782 I nättidningen Skola och Samhälle skriver Carl Lindberg, särskild Unescorådgivare, om vad lärarutbildningen gör för att främja hållbar utveckling. Nedan kan du läsa utdrag av artikeln.

Den nya lärarutbildningen är på väg att införas. Den kommer att bli den till studerandeantalet största högskoleutbildningen och för den svenska samhällsutvecklingen de kommande decennierna viktigaste utbildningen. Mot bakgrund av de oerhörda utmaningar mänskligheten och därmed även vårt eget land kommer att möta, är det angeläget att ställa frågan om den nya lärarutbildningen verkligen fått de bästa förutsättningarna att förbereda de blivande lärarna att ta del i arbetet för att främja en hållbar utveckling i världen.

Det är inte bara från FN, Unesco och EU som starka rekommendationer till våra lärarutbildningar kommer för att främja utbildning för hållbar utveckling. Även FNs regionala organisation för Europa och Nordamerika, UNECE, med 55 medlemsstater – har antagit en strategi för ESD. Där konstateras att ”varje land är ansvarigt för att genomföra denna strategi” och att ”det kommer att krävas starkt politiskt stöd på alla förvaltningsnivåer, för att integrera aspekten hållbar utveckling inom all utbildning”.
De finns stora och berättigade förväntningar på Sverige från många av de tyngsta internationella organisationerna att vi ska främja ESD. Och inom det internationella samarbetet för ESD har Sverige en respekterad ställning. Senast visade det sig vid Unescos generalkonferens i höstas, där Sverige med stöd av Japan och Tyskland tog ett initiativ, som fick fullständig uppslutning, och som innebär att Unesco får rollen att främja ESD även efter FN-årtiondets slut.

I den UNECE-strategi som Sverige ställt sig bakom uppmanas regeringarna ”att överväga att använda sina budgetar och ekonomiska incitament för att finansiera ESD för alla utbildningsformer”. Har detta någonsin skett i Sverige? Däremot har regeringen nyligen anslagit 24 miljoner kronor för att bidra till att skolväsendet genomsyras av entreprenörskap.

Du kan läsa hela, och kommentera debattartikeln här.