Den 25 januari håller Carl Lindberg, som utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitets utbildningsvetenskapliga fakultet, en högtidsföreläsning med temat ”Att främja Utbildning för Hållbar Utveckling”. Föreläsningen är öppen för alla och hålls på Blåsenhus kl. 16.15 i lokalen Eva Netzelius. 

Carl Lindberg, fil. mag och pensionerad Uppsalalärare, har under de senaste sju åren gjort stora insatser inom området forskning om hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling. Det senare är också ett av FN:s prioriterade områden fram till 2015. Han är ledamot i styrelsen för Centre for Sustainable Development (CSD) vid Uppsala universitet sedan mars 2007 och har varit ledamot i styrelsen för Baltic University Programme under fyra år.

Carl Lindberg har medverkat i en mängd utbildningssammanhang, och de senaste åren har han lett arbetet med att skapa ett samarbete mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun och Beijing Academy of Educational Sciences, ett samarbete som berör såväl lärarutbyte, masterprogram som forskning. Carl Lindberg har i högsta grad bidragit till att stärka utbildningen för hållbar utveckling i Sverige och internationellt.

På den nationella arenan har han i egenskap av bland annat statssekreterare, särskild rådgivare åt Svenska Unescorådet, utbildare, föreläsare på större nationella konferenser och debattör varit mycket framgångsrik när det gäller att införa ett hållbarhetsperspektiv i förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning.
– Att Carl Lindberg utses till hedersdoktor vid Uppsala universitet är både glädjande och mycket välförtjänt, säger Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

Mer information ang. föreläsningen.