Under Paach-ceremonin i Guatemala bär medlemmar av parlamentet dekorerade stavar som symboliserar makt. © UNESCO / E. Sacayón / FLAAR
Under Paach-ceremonin i Guatemala bär medlemmar av parlamentet dekorerade stavar som symboliserar makt. © UNESCO / E. Sacayón / FLAAR

Från den 2 till 7 december möts de 24 länder som sitter i Unescos mellanstatliga kommitté som arbetar med Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet, i Baku, Azerbajdzjan. Syftet är att utvärdera hur arbetet går när det gäller att genomföra konventionen och att föra upp fler kulturföreteelser på listan över representativa immateriella kulturarv.

”Immateriella kulturav” är levande traditioner och uttryck som förs vidare från generation till generation men inte tar sig rent materiella uttryck (som byggnader t ex). Individer och samhällen står i fokus för genomförandet av 2003 års Unesco-konvention för skydd av det immateriella kulturarvet.

Kommittén har beslutat föra upp 14 kulturyttringar på listan över representativt immateriellt kulturarv. Syftet med listan är att öka medvetenheten kring immateriella kulturarv och erkänna samhällstraditioner. På listan återfinns bland annat Belgiens räkfiske som sker på hästrygg, och är en viktig del av sociala och kulturella evenemang. Traditionen bidrar till samhällets kollektiva identitet, och kunskapen förs vidare mellan generationer. Den kinesiska traditionen Zhusuan där en kulram används för att göra matematiska beräkningar, finns också med på listan, liksom den traditionella konsten att väva i Bangladesh.

I Sverige arbetar ISOF, Institutet för språk och folkminnen, på regeringens uppdrag för att förbereda svenskt genomförande av konventionen och de presenterar sin rapport våren 2014.

Läs mer om ISOF

Läs mer om immateriellt kulturarv