22 – 27 juli anordnas ”The XIX International AIDS Conference” i Washington där Unesco anordnar en rad aktiviteter, workshops och seminarier för att markera utbildningens betydelsefulla roll som en del av kampen mot hiv och aids.

Betydande framsteg har gjorts inom området, då antalet nya hivinfektioner har minskat med mer än 20 procent sedan 1997, och fortsätter att minska. I Afrika söder om Sahara, den region som drabbats hårdast av pandemin, har antalet hiv-fall minskat i 22 länder.

I Unescos verksamhet om hiv och aids finns tre prioriterar; att bygga upp kapacitet i länderna för effektiva och hållbara utbildningar om hiv, stärka heltäckande hiv och sexualitet utbildning, och främja jämställdhet och skydda mänskliga rättigheter.

»Läs mer om konferensen.
»Läs mer om Unescos arbete mot hiv och aids.